Thiết kế

ndf

Được hỗ trợ từ công ty mẹ, chúng tôi có công nghệ tiên tiến để cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh về nhà di động và hệ thống kết cấu thép từ giai đoạn đầu cho đến khi bàn giao dự án.