Tường rọ đá

 • Rọ đá hộp lưới rọ tường

  Rọ đá hộp lưới rọ tường

  Gabion có nguồn gốc từ gabbione, một từ tiếng Ý có nghĩa là “cái lồng lớn”.Tường rọ được tạo thành từ rọ đá, hoặc lồng hoặc giỏ lớn, được lấp đầy bằng đá, sỏi, bê tông hoặc vật liệu xây dựng còn sót lại.Những chiếc giỏ lớn này có thể được xếp chồng lên nhau và kết nối bằng dây chịu lực.

  Tường rọ đá có thể cung cấp nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, bao gồm kiểm soát xói mòn, kiểm soát lũ lụt tạm thời, giảm tiếng ồn và lọc phù sa từ dòng chảy của nước.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình các giỏ để làm tường chắn rọ đá, xây dựng hàng rào riêng tư trong khu nhà của bạn, hoặc đơn giản là kết hợp (và thậm chí có thể tái sử dụng) một số loại đá tự nhiên vào khu vườn hoặc sân nhà của bạn.

 • Rọ đá hàn mạ kẽm nhúng nóng / Rọ đá hàn / Tường rọ đá

  Rọ đá hàn mạ kẽm nhúng nóng / Rọ đá hàn / Tường rọ đá

  Gabion có nguồn gốc từ gabbione, một từ tiếng Ý có nghĩa là “cái lồng lớn”.Tường rọ được tạo thành từ rọ đá, hoặc lồng hoặc giỏ lớn, được lấp đầy bằng đá, sỏi, bê tông hoặc vật liệu xây dựng còn sót lại.Những chiếc giỏ lớn này có thể được xếp chồng lên nhau và kết nối bằng dây chịu lực.

  Tường rọ đá có thể cung cấp nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, bao gồm kiểm soát xói mòn, kiểm soát lũ lụt tạm thời, giảm tiếng ồn và lọc phù sa từ dòng chảy của nước.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình các giỏ để làm tường chắn rọ đá, xây dựng hàng rào riêng tư trong khu nhà của bạn, hoặc đơn giản là kết hợp (và thậm chí có thể tái sử dụng) một số loại đá tự nhiên vào khu vườn hoặc sân nhà của bạn.

 • Tường chắn rọ đá hàn mạ kẽm sân vườn

  Tường chắn rọ đá hàn mạ kẽm sân vườn

  Gabion có nguồn gốc từ gabbione, một từ tiếng Ý có nghĩa là “cái lồng lớn”.Tường rọ được tạo thành từ rọ đá, hoặc lồng hoặc giỏ lớn, được lấp đầy bằng đá, sỏi, bê tông hoặc vật liệu xây dựng còn sót lại.Những chiếc giỏ lớn này có thể được xếp chồng lên nhau và kết nối bằng dây chịu lực.

  Tường rọ đá có thể cung cấp nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, bao gồm kiểm soát xói mòn, kiểm soát lũ lụt tạm thời, giảm tiếng ồn và lọc phù sa từ dòng chảy của nước.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình các giỏ để làm tường chắn rọ đá, xây dựng hàng rào riêng tư trong khu nhà của bạn, hoặc đơn giản là kết hợp (và thậm chí có thể tái sử dụng) một số loại đá tự nhiên vào khu vườn hoặc sân nhà của bạn.

 • Giá rẻ Rọ lưới hàn lồng Tường chắn cho sân vườn

  Giá rẻ Rọ lưới hàn lồng Tường chắn cho sân vườn

  Gabion có nguồn gốc từ gabbione, một từ tiếng Ý có nghĩa là “cái lồng lớn”.Tường rọ được tạo thành từ rọ đá, hoặc lồng hoặc giỏ lớn, được lấp đầy bằng đá, sỏi, bê tông hoặc vật liệu xây dựng còn sót lại.Những chiếc giỏ lớn này có thể được xếp chồng lên nhau và kết nối bằng dây chịu lực.

  Tường rọ đá có thể cung cấp nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, bao gồm kiểm soát xói mòn, kiểm soát lũ lụt tạm thời, giảm tiếng ồn và lọc phù sa từ dòng chảy của nước.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình các giỏ để làm tường chắn rọ đá, xây dựng hàng rào riêng tư trong khu nhà của bạn, hoặc đơn giản là kết hợp (và thậm chí có thể tái sử dụng) một số loại đá tự nhiên vào khu vườn hoặc sân nhà của bạn.

 • Rọ đá hàn mạ kẽm Rọ hàng rào Tường Galfan Dây Znal Hộp rọ đá Lồng Tường chắn

  Rọ đá hàn mạ kẽm Rọ hàng rào Tường Galfan Dây Znal Hộp rọ đá Lồng Tường chắn

  Gabion có nguồn gốc từ gabbione, một từ tiếng Ý có nghĩa là “cái lồng lớn”.Tường rọ được tạo thành từ rọ đá, hoặc lồng hoặc giỏ lớn, được lấp đầy bằng đá, sỏi, bê tông hoặc vật liệu xây dựng còn sót lại.Những chiếc giỏ lớn này có thể được xếp chồng lên nhau và kết nối bằng dây chịu lực.

  Tường rọ đá có thể cung cấp nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, bao gồm kiểm soát xói mòn, kiểm soát lũ lụt tạm thời, giảm tiếng ồn và lọc phù sa từ dòng chảy của nước.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình các giỏ để làm tường chắn rọ đá, xây dựng hàng rào riêng tư trong khu nhà của bạn, hoặc đơn giản là kết hợp (và thậm chí có thể tái sử dụng) một số loại đá tự nhiên vào khu vườn hoặc sân nhà của bạn.